Voetpraktijk Lien geeft uw voeten de aandacht die ze verdienen

Voetpraktijk Lien geeft uw voeten de aandacht die ze verdienen

Heel wat kankerpatiënten krijgen te maken met soms zeer ernstige huid en nagel problemen aan de voeten. Deze bijwerkingen door de behandeling van kanker worden vaak zwaar onderschat. Preventieve voetzorg voor de behandeling kan ervoor zorgen dat eventuele klachten voorkomen kunnen worden en ook tijdens en na de behandeling is het noodzakelijk de voeten te laten screenen om bijwerkingen tijdig te herkennen.

Voor het welzijn van de patiënt is een veilige en verantwoorde voetverzorging van zeer groot belang. Het voetzorg traject bij kankerpatiënten start altijd in samenwerking en na goedkeuring van de behandelende arts. Er wordt altijd volgens speciaal opgestelde richtlijnen gewerkt die borg staan voor een veilige voetzorg. Voor de voetzorgverlener kunnen veranderingen aan huid en nagels een indicatie zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam. Een gekwalificeerde voetzorgverlener maakt altijd deel uit van een multidisciplinaire samenwerking waardoor er een vlotte doorverwijzing kan gebeuren mocht dit aangeraden zijn.

Welkom bij Voetpraktijk Lien!